งานประเพณีลากพระ ปี 2550

ปีนี้งานลากพระจัดตั้งแต่วันที่ 27-29 ตุลาครับ วันแรกเดินถ่ายตั้งแต่ก่อนพิธีเปิด จนถึงช่วงกลางคืน มีฝนตกปรอยๆ ได้ภาพมาบ้าง เชิญชมครับ
โดย.. windy 125.27.239.9828 ต.ค.2550  เวลา 08:43 น. ลบกระทู้  


 Comment 1
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 08:44 น.125.27.239.98  ลบความคิดเห็น

กลางวันก่อนพิธีเปิด มีเรือทยอยเข้าสู่บริเวณงาน


 Comment 2
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:01 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 3
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:02 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 4
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:02 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 5
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:02 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 6
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:03 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 7
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:03 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 8
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:04 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 9
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:04 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 10
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:05 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 11
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:05 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 12
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:05 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 13
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:06 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 14
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:06 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 15
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:07 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 16
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:07 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 17
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:07 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 18
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:08 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 19
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:08 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 20
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:09 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


  1 2 3 4 5 6 7 8 9    next >


Comment
Message* :
By* :
Email :