งานประเพณีลากพระ ปี 2550

ปีนี้งานลากพระจัดตั้งแต่วันที่ 27-29 ตุลาครับ วันแรกเดินถ่ายตั้งแต่ก่อนพิธีเปิด จนถึงช่วงกลางคืน มีฝนตกปรอยๆ ได้ภาพมาบ้าง เชิญชมครับ
โดย.. windy 125.27.239.9828 ต.ค.2550  เวลา 08:43 น. ลบกระทู้  


 Comment 101
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:36 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 102
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:37 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 103
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:38 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 104
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:38 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 105
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:39 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

ที่ 3 Comment 106
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:40 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 107
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:40 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 108
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:42 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..ต่อไปเป็นบางส่วนที่ได้รับชมเชย และภาพบรรยากาศทั่วไปครับ   

ต้องขอโทษที่จำเรือได้ไม่หมด เยอะจริงๆ... ภาพที่ได้ก็แล้วแต่โอกาสครับ Comment 109
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:43 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 110
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:43 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 111
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:44 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 112
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:44 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 113
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:44 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 114
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:45 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 115
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:45 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 116
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:46 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 117
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:46 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 118
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:46 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 119
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:47 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 120
By.. windy  
30 ต.ค.2550  เวลา 08:47 น.202.129.16.242  ลบความคิดเห็น

..


< previous   1 2 3 4 5 6 7 8 9    next >


Comment
Message* :
By* :
Email :