งานประเพณีลากพระ ปี 2550

ปีนี้งานลากพระจัดตั้งแต่วันที่ 27-29 ตุลาครับ วันแรกเดินถ่ายตั้งแต่ก่อนพิธีเปิด จนถึงช่วงกลางคืน มีฝนตกปรอยๆ ได้ภาพมาบ้าง เชิญชมครับ
โดย.. windy 125.27.239.9828 ต.ค.2550  เวลา 08:43 น. ลบกระทู้  


 Comment 21
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:09 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 22
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:10 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 23
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:10 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 24
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:11 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 25
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:11 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 26
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:11 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 27
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:12 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 28
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:12 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 29
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:13 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 30
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:13 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 31
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:13 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 32
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:14 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 33
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:14 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 34
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:14 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 35
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:18 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 36
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:18 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 37
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:18 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 38
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:19 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

ต่อไปเป็นงานช่วงกลางคืน ครับ Comment 39
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:20 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


 Comment 40
By.. windy  
28 ต.ค.2550  เวลา 09:20 น.125.27.238.38  ลบความคิดเห็น

..


< previous   1 2 3 4 5 6 7 8 9    next >


Comment
Message* :
By* :
Email :